Iba a entrar marihuana en un tronco a la cárcel de Pensilvania