A doradense le hallaron USB con pornografía infantil