Buseta de Autolegal atropelló a una niña en El Carmen