Modernización de Aeromatecaña, con atraso superior a dos meses