Extrañeza por cambio de caso del Procurador a Sala Plena