Condenan a 'ex para' por falsa denuncia al senador Velasco