Condenan a 35 meses a esposa de exgobernador de Cundinamarca