Sorany Franco candidata a la Alcaldía de Pensilvania