En Salamina continúa polémica por Estatuto Tributario