A anciana de Neira (Caldas) le celebraron 104, pero la cédula dice 114