60 afectados por vendaval en San Daniel (Pensilvania)