Caldenses asistentes a Andicom opinan sobre los retos del sector TIC